BPH-Bana

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 30 minuter och innehåller sju olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka och leta efter mat och att stöta på överraskningar.

Alla hundar är välkomna!

BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta, under förutsättning att dom har en tävlingslicens. För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb. Inledningsvis kommer det att finnas tolv banor runt om i landet och alla hundar är välkomna.

 

Vill ni veta vilka moment som ingår, klicka på länken nedan:
Momenten i BPH

 

Vill ni veta mer klicka på länken nedan:
BPH på SKK´s sida

 

Vi är båda två beskrivare på BPH.

Vi jobbar omväxlande som beskrivare, testledare eller figurant.
Vi arrangerar BPH och anmälan sker i länken nedan.

Vi tar 900 kr/hund för ett BPH.

 

BPH anmälan